Uplatnenie reklamácie, odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie tovaru

Ak ste si v našom e-shope zakúpili tovar, ktorý vykazuje vady, nižšie nájdete najčastejšie kladené otázky zákazníkov, z ktorých sa dozviete, ako postupovať v prípade reklamácie, prípadne či máte nárok na reklamáciu.

Ako vrátiť zakúpený tovar do 14 dní bez udania dôvodu?

Zákonná lehota na vrátenie tovaru zakúpeného v e-shope sk.panasonic.com bez udania dôvodu je do 14 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí tovaru. Táto lehota sa používa na odskúšanie tovaru. Vrátený tovar by však nemal javiť známky používania, inak sme oprávnení požadovať náhradu nákladov na jeho uvedenie do pôvodného stavu. Lehota je v podstate náhradou za testovanie výrobku v kamennej predajni a nemôže byť interpretovaná ako lehota na zapožičanie produktu. Tovar odporúčame vrátiť v pôvodnom obale. V tomto prípade je zákazník povinný bez zbytočného odkladu zaslať alebo odovzdať tovar späť predávajúcemu. Peniaze budú pripísané na váš účet najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy. Po uplynutí 14 dňovej lehoty nie je možné zariadenie zakúpené v e-shope vrátiť ani vymeniť. Tento formulár môžete použiť na vrátenie tovaru do 14 dní.

Čo robiť, ak tovar dorazí poškodený?

Tu nájdete návod, ako zaobchádzať s poškodenou zásielkou.

Prevzatím tovaru sa rozumie okamih, kedy zákazník prevezme tovar od prepravcu. Zákazník je povinný skontrolovať balík od prepravcu, či nebol mechanicky poškodený. Ak je obal porušený takým spôsobom, že možno očakávať poškodenie tovaru, zákazník je oprávnený tento balík neprevziať. Ak zákazník zistí mechanické poškodenie tovaru po rozbalení obalu, je povinný o tejto skutočnosti informovať dodávateľa do 48 hodín od prevzatia zásielky.

Kedy vzniká právo na reklamáciu tovaru?

V prípade, že zákazník pri prevzatí tovaru zistí akýkoľvek rozpor s kúpnou zmluvou, je dodávateľ povinný takúto vadu bezodkladne odstrániť.

V prípade, že sa vada prejaví do 24 mesiacov od prevzatia tovaru zákazníkom, má zákazník právo:

a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady,
b) vymeniť chybný tovar alebo chybnú časť, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané,
c) v prípade nemožnosti postupov uvedených v písmenách a) a b) má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
V prípade, že ide o neodstrániteľnú vadu, má kupujúci právo
a) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade odstrániteľnej vady, ak kupujúci nemôže vec riadne užívať pre opätovný výskyt vady po oprave (t.j. tovar už bol pre tú istú vadu reklamovaný 3x) alebo pre väčší počet vád,
b) právo na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak má iné neodstrániteľné vady a ak spotrebiteľ výmenu veci nepožaduje,
c) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
Ak je kupujúcim podnikateľ, zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. Ak kupujúci podnikateľ tovar neprezrie alebo nezabezpečí jeho prehliadku v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto kontrole len vtedy, ak preukáže, že tovar mal tieto vady v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
Sťažnosti sa nevzťahujú na prípady:
a) ak vada alebo poškodenie boli preukázateľne spôsobené nesprávnym používaním, v rozpore s návodom na použitie alebo iným nesprávnym správaním zákazníka,
b) preukázateľný protiprávny zásah do tovaru,
c) vady spôsobené bežným opotrebovaním spotrebného tovaru s určenou dobou používania podľa osobitných právnych predpisov, ak je takáto reklamácia uplatnená po uplynutí tejto doby,
d) chyby spôsobené prírodnými katastrofami  

Ako reklamovať tovar zakúpený v e-shope?

Tovar je možné reklamovať poštou alebo inou prepravnou službou na adresu nášho centrálneho skladu:

SETOS spol. s r.o.
Reklamační oddělení
Náchodská 2396/21
193 00, Praha 9

Balenie by malo byť ošetrené proti poškodeniu obsahu, napríklad vyplnením prázdneho priestoru výplňovým materiálom. Do balenia je potrebné vložiť reklamačný formulár, v ktorom bude popísaná vada, vaše kontaktné údaje a informácie o tom, ako preferujete reklamáciu vybaviť. Priložením kópie predajného dokladu urýchlite vybavenie reklamácie.

Pred začatím reklamačného konania odporúčame zálohovať všetky údaje uložené vo vašom zariadení. Je veľmi pravdepodobné, že pri reklamácii prídete o uložené údaje, pretože zariadenie sa zvyčajne vracia do výrobných nastavení, aby sa eliminoval vplyv aplikácií tretích strán na chybu.

Ako reklamovať objemný tovar, ako sú televízory?

Ak potrebujete pomôcť so zabezpečením prepravy nadrozmerných zásielok, obráťte sa na naše servisné oddelenie, kde vám pomôžu s vyzdvihnutím vhodnou prepravnou spoločnosťou.

Prepravu nadrozmerných zásielok hradí zákazník len v prípade vrátenia tovaru do 14 dní. Náklady na dopravu potom závisia od povahy tovaru a budú zákazníkovi oznámené vopred.

Je možné zvoliť spôsob vybavenia reklamácie?

Áno, vo formulári sťažnosti uvediete, ktorú možnosť riešenia sťažnosti uprednostňujete, ak bude vaša sťažnosť uznaná. Konečné riešenie je však určené zákonom.

Je potrebné reklamovať tovar vrátane originálneho obalu?

Odporúčame reklamovať tovar vrátane originálneho obalu, nie je to však potrebné.

Je potrebné reklamovať tovar vrátane príslušenstva?

Áno, tovar vrátane príslušenstva reklamujte vždy nakoľko môžu byť príčinou vady, prípadne sa vada môže prejaviť len pri tomto príslušenstve. Musíme to otestovať. Ak nám neposkytnete príslušenstvo použité na reklamáciu, reklamovaná vada sa nemusí prejaviť a nebudeme schopní reklamáciu vyriešiť k vašej spokojnosti.

Je možné reklamovať príslušenstvo, ktoré bolo súčasťou balenia zakúpeného produktu?

Áno, ale k reklamácii je potrebné priložiť aj samotné zariadenie. Príslušenstvo nie je možné reklamovať samostatne bez hlavného produktu.

Ako reklamovať tovar s darčekom?

Ak vrátite zakúpený tovar, ku ktorému ste dostali darček ako bonus, patrí vám tento darček a nie je potrebné ho vracať spolu s tovarom. Ak však využijete možnosť vrátenia tovaru do 14 dní, je potrebné vrátiť tovar kompletný vrátane originálneho obalu a prípadného darčeka. Ak je tovar, ktorý ste dostali ako darček k zakúpenému tovaru, poškodený, tento dar podlieha darovacej zmluve a nevzťahuje sa naň zákonná záruka.

Čo mám robiť, ak je môj zakúpený tovar mechanicky poškodený, ale záručná doba ešte neuplynula?

Zákonná záruka na zariadenie sa nevzťahuje na mechanické poškodenie. V prípade mechanického poškodenia zariadenia je potrebné dať telefón alebo tablet alebo iný hardvér opraviť autorizovaným servisom výrobcu zariadenia, aby bolo možné dodržať záruku na zariadenie.

Čo mám robiť, ak vypršala záruka na moje zakúpené zariadenie?

Ak sa vaše zariadenie pokazí po záručnej dobe, štandardnej alebo predĺženej, môžete si ho nechať opraviť v ktoromkoľvek servise.

Pridať produkt
Pridať produkt
Pridať produkt
Pridať produkt
Skontrolovať porovnanie
Skontrolovať porovnanie Minimalizovať