Obchrana osobnych udajov

Oznámenie spoločnosti Panasonic o ochrane súkromia

Cieľom tohto oznámenia o ochrane súkromia je informovať vás o tom, ako používame informácie, ktoré o vás získame (tzv. „Osobné informácie“, vysvetlenie nižšie). Pokúsili sme sa dostatočne podrobne vysvetliť naše konanie, aby sme vám poskytli krátky pohľad na potrebné informácie a v prípade, že chcete zistiť viac, máte možnosť kliknúť na odkaz.
 

Toto oznámenie o ochrane súkromia sa týka služieb, zariadení, produktov, webových lokalít alebo aplikácií, ktoré sa zmieňujú v oznámení o ochrane údajov alebo naň odkazujú (súhrnne naše „služby“) a bude platiť v prípade, ak naše služby využívate pomocou počítača, mobilného telefónu, tabletu, televízora alebo iného zariadenia.
 

Ďalšie informácie o našich postupoch v oblasti súkromia sa vám zobrazia po kliknutí na odkazy nižšie:

1. Kto sme?

2. Čo sú osobné informácie

3. Aké Osobné informácie o vás spoločnosť Panasonic získava?

A. Osobné informácie, ktoré nám poskytnete priamo Vy

B. Informácie o vašom používaní služieb

C. Osobné informácie z externých zdrojov

4. Na akom právnom základe spracovávame Osobné informácie?

5. Ako používame vaše informácie?

6. Komu sprístupňujeme vaše informácie?

7. Čo robíme, aby sme vaše informácie udržiavali v bezpečí?

8. Aké máte práva a ako ich môžete vykonávat?

9. Uchovávanie údajov – Ako dlho budeme vaše Osobné informácie skladovať/evidovať

10. Odkazy a produkty externých partnerov v rámci našich služieb

11. rvky tretích strán na našich webových stránkach

12. Súbory cookies

13. Vaše možnosti (napr. marketingové e-maily a pod.)

14. Osobné informácie o deťoch

15. meny v tomto oznámení o ochrane súkromia

16. Kontaktujte nás/Ďalšie informácie

1. Kto sme?

I. Vlastníkom sk.panasonic.com je spoločnosť Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem V Parku 2335/20, Praha 4 – Chodov, 148 00, ID No.: 246 55 121(dále jen „Panasonic“, „my“, „nás“ nebo „náš“);

II. Sme súčasťou spoločnosti Panasonic Corporation, so sídlom v meste Kadoma v japonskej prefektúre Osaka.

III. Máme niekoľko pobočiek, ktoré nájdete tu http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu.

IV. Predávajúcim na sk.panasonic.com je spoločnosť SETOS spol. s r.o., IČO: 463 52 163, DIČ: CZ46352163, Náchodská 2396/21, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 12006.

2. Čo sú osobné informácie?

Na účely tohto oznámenia o ochrane súkromia tvoria „Osobné informácie“ akékoľvek informácie vzťahujúce sa k identifikovanému či identifikovateľnému jednotlivcovi (ako ste Vy). Napríklad informácia, ktorá Vás identifikuje môže pozostávať z Vášho mena, adresy, telefónneho čísla, fotografie, platobných detailov,  špecifického identifikačného čísla produktu/zariadenia Panasonic, ktoré ste zakúpili, lokalizačné údaje, online identifikátor (napr. cookies či Vaša IP adresa). Informácia , ktorá Vás neidentifikuje sama o sebe, ale ktorú máme spojenú s Vami sa tiež považuje za Osobnú informáciu.

3. Aké Osobné informácie o vás spoločnosť Panasonic získava?

A. Osobné informácie, ktoré nám poskytnete priamo Vy
 

Niektoré služby, ktoré ponúkame vyžadujú/umožňujú , aby ste nám poskytli Osobné informácie
 

I. Keď si na našich internetových stránkach, aplikáciách či e-shope  vytvoríte Panasonic účet
 

Keď si vytvoríte Panasonic účet alebo profil na webovej lokalite alebo v aplikácii spoločnosti Panasonic (ako napríklad „My Panasonic“ či „eShop“, budete požiadaný o poskytnutie určitých Osobných informácií, ako Vaše pohlavie, meno a priezvisko, emailová adresa, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu). Konkrétne požadované údaje sa môžu líšiť v závislosti na tom, akú službu si zvolíte. V prípade, že si vytvárate účet na eShop-e za účelom zakúpenia produktov Panasonic, požiadame vás o poskytnutie e-mailovej adresy [fakturačná adresa a platobné údaje], aby sme mohli Vašu objednávku vybaviť. Pre prihlásenie sa k Vášmu účtu použijete Vašu e-mailovú adresu a heslo.
 

Keď kupujete produkty či zariadenia Panasonic na internetovej stránke spoločnosti Panasonic
 

V prípade, že zakúpite produkt či zariadenie na internetovej stránke spoločnosti Panasonic, budeme od Vás požadovať Osobné informácie ako napríklad Vaše meno, e-mailová adresa a telefóne číslo, aby bolo možné Vašu objednávku spracovať          a naplniť. Nemáme prístup a ani neuschovávame údaje o Vašej platobnej karte.
 

Keď zaregistrujete produkt či zariadenie u spoločnosti Panasonic
 

V prípade, že sa rozhodnete zaregistrovať daný produkt či zariadenie za účelom sprístupnenia niektorých jeho súčastí či požívať výhody predĺženej záruky, alebo za účelom reklamácie. Z účelom registrácie Vášho produktu či zariadenia môžeme zhromažďovať Osobné informácie ako sú napríklad Vaše meno, adresa, telefóne číslo, e-mailová adresa a informácie o produkte či zariadení značky Panasonic, ktoré vlastníte, ako napríklad sériové číslo daného produktu či zariadenia (či iný jeho identifikátor) a dátum jeho zakúpenia. V prípade, že využívate Panasonic Smart Home produkty či služby prosím pre podrobnosti čítajte Prílohu 1.


II. Keď komunikujete so spoločnosťou Panasonic
 

Keď sa na nás obrátite prostredníctvom našej internetovej stránky či prostredníctvom našich zástupcov oddelenia podpory zákazníkov skrz e-mail, live chat, telefón či osobne, môžeme získavať Osobné informácie, ako sú vaše meno, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a uprednostňované formy kontaktu. Okrem toho môžeme získavať informácie aj o produktoch alebo zariadeniach od spoločnosti Panasonic, ktoré vlastníte, ako sú ich sériové čísla a dátum nákupu. Môžeme tiež vyhotovovať protokoly/správy, ktoré sú užitočné pri diagnostikovaní problémov týkajúcich sa výkonu produktu alebo aplikácie, a získavať informácie o danom probléme. Tieto informácie používame, aby sme vám poskytli zákaznícku podporu a podporu produktov. Môžeme získať prístup do vášho profilu/účtu v spoločnosti Panasonic, aby sme vám poskytli potrebnú pomoc alebo podporu, ktorú potrebujete alebo o ktorú ste požiadali. Okrem toho si môžeme nahrávať a analyzovať vaše rozhovory s našimi zástupcami oddelenia zákazníckej podpory (napr. keď sa s nami telefonicky skontaktujete), a to na účely školení a riešenia sťažností, a tiež analyzovať informácie, ktoré ste poskytli ako odpoveď na dobrovoľné zákaznícke prieskumy. Zaznamenávať a/alebo analyzovať vaše rozhovory s nami môžeme, len keď nám to umožnia príslušné zákony a vždy vám najpozdejšie pred zahájením príslušnej komunikácie oznámime, že uplatňujeme takýto postup.

III. Nástenky a fóra
 

Niektoré webové lokality a aplikácie spoločnosti Panasonic majú nástenky, fóra, vývesky, funkciu chatu, blogy a podobné funkcie („Informácie zverejnené v komunite“), prostredníctvom ktorých môžete zverejňovať informácie, správy a iné materiály. Dôrazne vám odporúčame, aby ste boli pri zverejňovaní osobných informácií prostredníctvom takýchto služieb veľmi opatrní, pretože takéto informácie sa môžu stať verejnými a byť k dispozícii návštevníkom našich webových lokalít a širokej verejnosti.

Na účely zverejňovania informácií v komunite sme povinní v rámci registračného procesu získavať určité Osobné informácie, medzi ktoré patria vaše meno, užívateľské meno, heslo, e-mailová adresa, dátum narodenia a kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo) a v niektorých prípadoch informácie o produkte ako napríklad model či sériové číslo či akékoľvek iné informácie, ktoré sa rozhodnete sprístupniť v komunite.

IV. Propagačné kampane, hry, losovania o ceny a súťaže

Ak sa zapojíte do lotérií, súbojov, internetových hier, losovaní o ceny, súťaží a podobných online propagačných kampaní, napríklad cashback („činnosti“), môžeme Vami poskytnuté Osobné informácie použiť na správu takýchto činností. Na účely správy takýchto činností od vás môžeme vyžadovať poskytnutie určitých osobných informácií, medzi ktoré môže patriť vaše meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia a krajina trvalého pobytu.
 

Ak budú podmienky nejakej propagačnej kampane, ktorými sa riadi zaobchádzanie s Osobnými informáciami o vašej osobe, v rozpore s týmto oznámením o ochrane súkromia, podmienky propagačnej kampane budú mať prednosť a odporúčame vám, aby ste si pozorne preštudovali všetky osobitné podmienky akejkoľvek činnosti.

V. Prihlásenia na odber a informačné bulletiny

Keď sa prihlásite na odber našich propagačných oznámení a informačných bulletinov, môžeme od vás získať Osobné informácie, vrátane Vašej e-mailovej adresy, mena a priezviska a pohlavia. Takéto služby prihlásenia vám budeme poskytovať len v súlade s platnými zákonmi a v prípadoch, keď ste nás o to výslovne požiadali.

VI. Keď na webovú lokalitu alebo internetovú aplikáciu uložíte nejaké Osobné informácie

Okrem vyššie uvedených prípadov môžeme získavať aj ďalšie Osobné informácie, ktoré poskytnete tak, že na naše webové lokality alebo internetové aplikácie uložíte nejaký obsah (napr. video alebo fotografie). V takých prípadoch môžeme získavať nasledujúce Osobné informácie, aby sme obsah mohli zverejniť na našich webových stránkach alebo v internetových aplikáciách: vaše meno, e-mailová adresa, fakturačné údaje ako dokaz (napríklad pri niektorých propagačných akciách na internete)  a všetky Osobné informácie v obsahu, ktorý ste sa rozhodli nahrať. Takýto obsah budeme získavať len v súlade s platnými zákonmi.

B. Informácie o vašom používaní služieb
 

Môžeme získavať informácie o vašom používaní našich služieb prostredníctvom softvéru na vašom zariadení/produkte od spoločnosti Panasonic a inými prostriedkami alebo o vašom používaní online aplikácií. Môžeme napríklad získavať:


I. Informácie o zariadení/produkte – napríklad model vášho hardvéru, MAC adresu rozhrania bezdrôtovej siete vášho zariadenia a mobilné telefónne číslo využívané zariadením v prípade, že budete kontaktovať Panasonic zákaznícku podporu, informácie o mobilnej sieti, vašom mobilnom operačnom systéme, používanom type mobilného prehliadača, nastavení časovej zóny, ako aj ďalšie jedinečné identifikátory zariadenia, IP adresu, informácie o operačnom systéme a nastaveniach zariadenia, ktoré používate na prístup k službám.

II. Zaregistrované informácie – napríklad čas a trvanie vášho používania služby, vyhľadávané pojmy, ktoré zadávate prostredníctvom služieb, a ďalšie informácie uložené v súboroch cookies, ktoré sme nastavili na vašom produkte/zariadení (ako napríklad Váš počítač, mobilný telefón či tablet) alebo našej aplikácii.

III. Informácie polohe – napríklad signál GPS vášho produktu alebo zariadenia alebo informácie o najbližších prístupových bodoch Wi-Fi siete a vežiach mobilných operátorov, ktoré sa k nám môžu prenášať, keď používate niektoré služby. Niektoré naše služby závislé od lokality potrebujú vaše Osobné informácie na to, aby fungovali. Ak chcete využívať konkrétnu vlastnosť, požiadame vás o súhlas s používaním vašich údajov na tento účel. Svoj súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť zmenou nastavení na vašom zariadení/produkte.

IV. Hlasové informácie – ako napríklad nahrávky Vášho hlasu, ktoré sme urobili a uchovali a našich serveroch pri používaní hlasových povelov.


V. Ďalšie informácie – o Vašom používaní služieb, ako online aplikácie, ktoré používate, navštívených internetových stránkach a o spôsobe využívania obsahu, ktorý ponúkame prostredníctvom našich služieb.

C. Osobné informácie z externých zdrojov
 

Môžeme dostávať Osobné informácie od externých partnerov (t. j. od iných spoločností), ďalšie informácie o tejto skutočnosti nájdete v nasledujúcich doplňujúcich informáciách:

                             
I. Informácie z verejne dostupných zdrojov
 

Osobné informácie o Vás môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov, ak je ich prijímanie v súlade s platnými zákonmi, pričom takéto informácie môžeme spojiť s inými informáciami, ktoré od vás alebo o vás dostaneme.

                                         
II. Keď sa prihlásite na Váš účet s využitím údajov sociálnych médií
 

Informácie o Vás môžeme taktiež získavať z Vašich sociálnych médií, ak sa rozhodnete prihlásiť prostredníctvom nich.

[Účet Panasonic] Vám umožňuje zaregistrovať sa či prihlásiť sa za použitia Vášho Facebookového [či iného účtu na sociálnej sieti – Instagram, YouTube] účtu. Pokiaľ tak učiníte, umožníte Facebooku [či inému účtu na sociálnej sieti – Instagram, YouTube] aby s nami zdieľal určité Osobné informácie z toho Vášho účtu. Tieto Osobné informácie zahrnujú Vaše meno, pohlavie, obecnú polohu, odkaz na Váš profil na Facebooku, Vaše časové pásmo, dátum narodenia, profilový obrázok/fotografiu, Vaše „like-y“ a Váš zoznam priateľov. Tieto Osobné informácie sú zhromažďované Facebookom ako kontrolórom, sú nám poskytnuté a stávajú sa predmetom tohoto Oznámenia spoločnosti Panasonic o ochrane súkromia.

Odporúčame, aby ste sa zoznámili s funkcionalitami Facebooku (či inej sociálnej site), aby ste vedeli ako kontrolovať svoje Osobné informácie a ich zdieľanie Facebookom s nami za použitia akýchkoľvek osobných nastavení Vášho účtu na Facebooku.

4. Na akom právnom základe spracovávame Osobné informácie?
 

Nie sme oprávnený spracovať osobné informácie ak sa pri tom nemôžeme spoľahnúť na platný právny základ. Z tohto dôvodu budeme spracovávať Vaše Osobné informácie len v prípade, že
 

I. Máme k tomu Váš predchádzajúci a jednoznačný súhlas;

II. Spracovanie je nutné k plneniu zmluvných povinností voči Vám či k vykonaniu Vami odsúhlasených úkonov pred uzatvorením zmluvy;

III. Spracovanie je nutné k naplneniu našich zákonných povinností;

IV. Spracovanie je nutné k ochrane Vašich podstatných záujmov či podstatných záujmov inej fyzickej osoby;

V. Spracovanie je nutné za účelom našich oprávnených záujmov, s výnimkou kedy tieto naše záujmy sú potlačené Vašim záujmom či základnými právami a slobodami. Príklady takého oprávneného záujmu zahrnujú:

a. Mať prospech z nákladovo efektívnych služieb (napr. môžeme sa rozhodnúť využiť istých platforiem ponúkaných dodávateľmi);

b. Chrániť bezpečnosť nášho IT systému, architektúry a siete; a

c. Naplniť naše ciele v oblasti korporačnej a spoločenskej zodpovednosti.

5. Ako používame vaše informácie?
 

Osobné informácie, ktoré získame, môžeme používať na nasledujúce účely:

                                
I. Vytvorenie účtu/prihlásenie sa na naše internetové stránky, aplikácie či eShop – aby sme Vám umožnili vytvoriť si profil na našich internetových stránkach, aplikáciách či eShope a umožnili aj prihlásenie na tieto internetové stránky, aplikácie a eShop

II. Registrovanie produktov/zariadení – na zaregistrovanie vás, vášho zariadenia alebo produktu na využívanie niektorej našej služby;

III. Online nakupovanie – k uľahčeniu online nákupov na našom eShope či iných aplikáciách a k poskytnutiu akejkoľvek pomoci s priebehom nákupu, ktorú môžete potrebovať, napríklad dokončenie Vášho nákupu ak máte nejaké technické problémy;

IV. Poskytovanie našich služieb – na poskytovanie našich služieb alebo osobitnej funkcie, o ktorú požiadate, ako aj na to, aby sme si mohli plniť povinnosti podľa zmluvy s vami (napr. vo vzťahu k záruke na produkt alebo zariadenie);

V. Prieskumy – na zisťovanie vašich názorov a pripomienok k našim službám a vykonávanie iných prieskumov;

VI. Prispôsobený a zameraný obsah – na poskytovanie prispôsobeného obsahu a poskytovanie odporúčaní na základe vašich predchádzajúcich činností v súvislosti s našimi službami. Osobné informácie môžeme používať na účinnejšie zameranie našich služieb, obsahu, odporúčaní, reklám a oznámení (viac informácií o tejto oblasti nájdete v našej politike, ktorá sa týka súborov cookies);

VII. Marketingové aktivity – za účelom poskytnutia noviniek (newsletter) či inej komunikácie formou poštovej zásielky, e-mailu, telefonicky a/alebo textovej správy, len v prípade, ak ste poskytli Váš súhlas či ak sme z iného dôvodu oprávnený tak konať podľa účinných zákonov;

VIII. Profilovanie – robiť predpoklady o Vašich záujmoch a poskytnúť Vám tzv. direct marketing na tomto základe;

IX. Reklama – na účely reklamy, ako je poskytovanie prispôsobených reklám a sponzorovaného obsahu a zasielanie propagačných oznámení;

X. Účely analýzy – na posudzovanie a analýzu nášho trhu, zákazníkov, produktov, zariadení a iných služieb (vrátane zisťovania vášho názoru na naše produkty a služby a vykonávania zákazníckych prieskumov);

XI. Štatistika – na vytváranie anonymných súhrnných štatistík o používaní našich služieb. Tieto anonymizované údaje môžeme poskytovať tretím stranám;

XII. Skvalitňovanie služieb – na vyvíjanie a zlepšovanie nových a existujúcich produktov a služieb spoločnosti Panasonic, jej odporúčaní, reklám a iných oznámení a na zisťovanie bližších informácií o tom, čomu dávate prednosť;

XIII. Služby zákazníckej podpory – na poskytovanie služieb zákazníckej podpory pre vaše zariadenie alebo produkt alebo riešenie iných otázok, ktoré v súvislosti s podporou môžete mať (napr. vybavovanie reklamácií);

XIV. Obchodné účely – na monitorovanie obchodov a interné vedenie záznamov;

XV. Publikovanie vašich komentárov – keď zadáte recenziu produktu alebo zariadenia, komentáre alebo obsah na naše webové lokality alebo aplikácie alebo keď ste sa zapojili do dobrovoľného prieskumu, môžeme uviesť odkaz na vaše komentáre, publikovať ich alebo zverejniť, a to aj v našich vlastných reklamách;

XVI. Bezpečnosť – k ochrane našich zákazníkov (napr. prevencia spam-u či pokusy o poškodenie užívateľov našich služieb), k prevádzke a údržbe bezpečnosti našich služieb (napr. k zabráneniu či predchádzaniu útokom na náš systém či sieť), alebo k ochrane majetku a práv spoločnosti Panasonic, vrátane vynucovania akýchkoľvek podmienok a dohôd regulujúcich využívanie našich služieb;

XVII. Právne povinnosti – na dodržiavanie našich právnych povinností podľa národného práva členských krajín EU a podľa Práva EU;

XVIII. Súťaže a propagačné kampane – na organizovanie aktivít a zaznamenaniu Vašej účasti v nich, a to v súlade so zákonom ako aj poskytnutie Vašich Osobných informácií  našim partnerom a sponzorom aktivít;

XIX. Školenia – na školenie personálu a účely zabezpečovania kvality, najmä vo vzťahu k našim zástupcom zákazníckej podpory a

XX. Aktualizácie – na komunikáciu s nami vrátane komunikácie o vašom účte, profiloch alebo transakciách s nami; aby sme vám poskytovali dôležité informácie o vašich produktoch, zariadeniach, aplikácii alebo iných službách, posielali vám oznámenia o podstatných zmenách v našom oznámení o ochrane súkromia a ak nám to povolíte a budú to povoľovať platné zákony, na účely marketingu a zasielanie ponúk a propagačných kampaní týkajúcich sa našich služieb.

Zákon nám umožňuje používať Osobné informácie, ako sa uvádza vyššie, na základe toho, že konáme v „našich legitímnych záujmoch“.

XXI. Kombinovanie osobných údajov –ku kombinovaniu Osobných informácií, ktoré máme od Vás, napríklad k umožneniu poskytovania lepších podporných služieb a personalizovanejšieho obsahu;

XXII. Korporátne transakcie – ku správe korporačných transakcií, ktoré zahŕňajú našu spoločnosť, vrátane reorganizácie, spojovania, prevodov, predajov, joint venture, postúpení a iných dispozícií s celým či časťou obchodu spoločnosti Panasonic, majetku či zásob, vrátane neobmedzujúc sa však na insolventné a podobné konania.

6. Komu sprístupňujeme vaše informácie?
 

Vaše Osobné informácie nesprístupníme externým partnerom na ich vlastné marketingové alebo obchodné účely bez Vášho súhlasu. Môžeme ich však sprístupňovať nasledujúcim subjektom:
 

I. Pobočky spoločnosti Panasonic

Aby sme vám mohli poskytovať požadované služby alebo iné služby/pomoc, o ktorú požiadate, vaše Osobné informácie možno budeme musieť poskytnúť iným pobočkám spoločnosti Panasonic. Všetky pobočky spoločnosti Panasonic sú povinné dodržiavať postupy v oblasti ochrany súkromia, ktoré sú vytýčené v tomto oznámení o ochrane súkromia.

II. Vybraný partneri

Vaše Osobné informácie môžeme zdieľať s našimi starostlivo vybranými obchodnými partnermi, vrátane operátorov mobilných sietí. Títo partneri môžu použiť Vaše Osobné informácie k poskytnutiu služieb Panasonic, ktoré požadujete (ako napríklad video obsah), robiť predpovede vašich záujmov a môžu Vám tiež poskytnúť propagačné materiály, reklamu a ďalšie materiály.

III. Poskytovatelia služieb

Pri správe určitých činností a služieb v našom mene využívame externých poskytovateľov služieb, ako napríklad realizáciu vašich nákupov a dodávanie produktov, spravovanie činností, spracovanie platieb kreditnou kartou, odosielanie poštových zásielok a e-mailov, odosielanie textových (SMS) správ, poskytovanie reklám, analyzovanie využívania našich služieb, sledovanie efektívnosti našich marketingových kampaní, umožnenie používateľom pripájať sa na sociálne siete, poskytovanie služieb zameraných na kontrolu podvodov a služieb zákazníckej podpory. Takýmto externým poskytovateľom služieb môžeme vaše Osobné informácie poskytovať výlučne na to, aby mohli vykonávať služby v našom mene a takéto subjekty budú vykonávať činnosť len podľa našich pokynov. Príklady externých poskytovateľov služieb, ktorých využívame:

a. Poskytovatelia e-mailových služieb – keď vám odosielame e-maily, v súlade s vašimi marketingovými voľbami využívame cloudové služby od spoločností [▪ napríklad ELOQUA od Oracle];

b. Poskytovatelia analytických služieb – poskytovatelia analytických služieb nám v záujme skvalitňovania našich služieb pomáhajú zistiť, ako používate naše produkty/zariadenia a ostatné služby. Poskytovatelia analytických služieb, ktorých v súčasnosti využívame: Google Analytics,. Ďalšie informácie nájdete v našej politike, ktorá sa týka súborov cookies.

IV. Poskytovatelia sociálnych sietí

Vaše Osobné informácie, ako napríklad vašu e-mailovú adresu, môžeme poskytnúť niektorým poskytovateľom sociálnych sietí, aby nám pomohli zobrazovať reklamy na naše služby na vašich stránkach na sociálnych sieťach. Vaše Osobné informácie budeme poskytovateľom sociálnych sietí sprístupňovať len v súlade s vašimi marketingovými voľbami a platnými zákonmi.

V. Tretie strany, ako to vyžaduje zákon alebo na účely ochrany našich služieb

Vaše Osobné informácie budeme sprístupňovať, aby sme dodržali platné zákony alebo reagovali na aktuálny právny proces vrátane zo strany orgánov na presadzovanie práva alebo iných štátnych orgánov, na ochranu našich zákazníkov (napríklad na predchádzanie spamu alebo pokusom podviesť používateľov našich služieb), na prevádzkovanie a zachovávanie bezpečnosti našich služieb (napr. na predchádzanie alebo zastavenie útoku na naše systémy alebo siete) alebo na ochranu práv alebo majetku spoločnosti Panasonic vrátane vykonávania podmienok alebo dohôd, ktorými sa riadi používanie našich služieb.

VI. Anonymné štatistiky

Na rôzne účely (ako sa uvádza v tomto oznámení o ochrane súkromia) vyhotovujeme a vyvíjame anonymné súhrnné alebo všeobecné údaje a štatistiky. Keďže ide o anonymné údaje (t. j. na ich základe nemožno zistiť vašu totožnosť), nepovažujeme takéto informácie za Osobné informácie. Vzhľadom na to ich môžeme poskytovať externým partnerom (napríklad našim pobočkám, partnerom, inzerentom a pod.).

VII. Iné strany s vaším súhlasom alebo na váš pokyn

Osobné informácie o vás môžeme poskytovať externým partnerom, ak s tým vyjadríte súhlas alebo o to požiadate.
 

Niekoľko služieb spoločnosti Panasonic vám umožňuje ukladať a zdieľať určité Osobné informácie, ako sú správy, fotografie, videá a iný obsah. Ku všetkým osobným informáciám, ktoré sa rozhodnete uložiť a zdieľať na verejne dostupnom profile, môžu mať prístup ostatní a môžu si ich prezerať. Vzhľadom na to by ste mali byť takéto služby spoločnosti Panasonic vždy používať obozretne.

7. Čo robíme, aby sme vaše informácie udržiavali v bezpečí?
 

A. Obecne

Spoločnosť Panasonic zaviedla vhodné fyzické a technické opatrenia na zaistenie Osobných informácií, ktoré získavame v súvislosti s našimi službami. Tieto opatrenia zohľadňujú:

I. Aktuálny technologický pokrok;

II. Náklady na jeho implementáciu;

III. Povahu a podstatu údajov; a

IV. Riziká spracovania.

Účelom toho je ochrana pred náhodným či nezákonným zničením či zmenením, náhodnou stratou, neoprávneným uverejnením či sprístupnením a pred iným nezákonným spôsobom spracovania.

Zoberte však na vedomie, že hoci vykonávame prísne kroky na ochranu vašich Osobných informácií, žiadna webová lokalita, produkt, zariadenie, internetová aplikácia alebo prenos údajov, počítačový systém alebo bezdrôtové pripojenie nie sú úplne bezpečné, a preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich osobných informácií
 

B. Šifrovanie
 

[Všetky Osobné informácie, ktoré nám poskytnete sa uchovávajú na našich zabezpečených serveroch. Akékoľvek platobné transakcie [vykonávané nami či vybraným poskytovateľom služieb pre spracovanie platieb, WorldPay Ltd budú šifrované použitím technologie Secured Sockets Layer]]. V situáciách kedy sme Vám dali (či kde ste si vybrali) heslo, ktoré Vám umožňuje  prístup k určitým službám, ako napríklad Môj Panasonic Profil alebo Váš účet do eShopu, ste zodpovedný za uchovanie tohto hesla v tajnosti a žiadame Vás, aby ste toto heslo s nikým nezdieľali.
 

C. Ďalšie bezpečnostné opatrenia
 

Informačná bezpečnosť vrátane ochrany Osobných informácií sa organizuje v rámci globálneho programu spoločnosti Panasonic, ktorý sa nazýva „Manažment informačnej bezpečnosti“ (ISM). Cieľ, normy a vykonávacie opatrenia sú vytýčené v politike, normách a usmerneniach, ktoré platia globálne. Všetky centrálne európske IT systémy podliehajú externému hodnoteniu a spadajú pod certifikáciu ISO 27001. Program a všetky jeho časti využívajú silnú metódu PDCA (Plan-Do-Check-Act), ktorá sa uplatňuje každý rok na zaistenie dôvernosti, integrity a dostupnosti všetkých údajov pre celý životný cyklus informácií od získania po ich zničenie.


D. Používanie sociálnych médií a fór
 

Súčasťou niektorých služieb sú sociálne siete, chatovacie miestnosti alebo fóra. Pri ich využívaní by ste mali dohliadať na to, aby ste neuvádzali Osobné informácie, v prípade ktorých nechcete, aby ich videli, získali alebo používali ostatní používatelia.

8. Aké máte práva a ako ich môžete vykonávať?

A. Aké máte práva?
 

Spoločnosť Panasonic bude vaše Osobné informácie získavať, uchovávať a spracúvať v súlade s vašimi právami podľa platných zákonov o ochrane údajov.
 

Medzi vaše práva podľa platných noriem k ochrane osobných údajov (GDPR) patrí právo na prístup ku kópii vašich Osobných informácií, právo požiadať o aktualizáciu či opravu nepresných Osobných informácií a právo v niektorých prípadoch a za podmienok podľa platného práva namietať proti spracovaniu vašich Osobných informácií.
 

Ďalej máte právo požadovať vymazanie Vašich Osobných informácií a v prípadoch kedy ste udelili súhlas so spracovaním osobných informácii, právo na jeho odvolanie (odvolanie súhlasu nemá dopad na zákonnosť spracovania, ktoré predchádzalo odvolaniu súhlasu). Naviac máte v niektorých prípadoch právo na prenos informácií. Toto právo Vám umožňuje požadovať navrátenie osobných informácií, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a požadovať prenos týchto osobných informácií od nás k tretej strane bez zbytočného odkladu pri zaistení vlastných povinností mlčanlivosti.


B. Výkon vašich práv
 

Ak chcete vykonať niektoré zo svojich práv uvedených vyššie skontaktujte sa s nami pomocou údajov uvedených na konci tohto oznámenia o ochrane súkromia v časti Kontaktujte nás/Ďalšie informácie.


C. Sťažnosti


Ak nie ste spokojný so spôsobom, akým spracovávame Vaše osobné informácie môžete nás kontaktovať prostredníctvom ktoréhokoľvek spôsobu komunikácie uvedeného nižšie v časti Kontaktujte nás/Ďalšie informácie tohto oznámenia o ochrane súkromia, alebo nad rámec Vašich práv uvedených vyššie, môžete podať sťažnosť na príslušný orgán dozoru.

9. Uchovávanie údajov – Ako dlho budeme vaše Osobné informácie skladovať/evidovať


Vaše Osobné informácie budeme uchovávať počas lehoty potrebnej na naplnenie účelov, na ktoré sme takéto informácie získali tak ako je popísané v tomto oznámení o ochrane súkromia, pokiaľ zákon nevyžaduje dlhšiu lehotu. Ak Vaše Osobné informácie už nie sú ďalej potrebné k naplneniu účelov, pre ktoré boli získané či požadované zákonom, budú tieto údaje vymazané a/alebo Vám vrátené v súlade s platným právom.

10. Odkazy a produkty externých partnerov v rámci našich služieb


Naše webové lokality, aplikácie a produkty môžu obsahovať odkazy na webové lokality externých partnerov, ktoré neprevádzkuje spoločnosť Panasonic, a naše webové lokality alebo vaše produkty a zariadenia môžu obsahovať aplikácie, ktoré môžete získať od externých partnerov. Spoločnosť Panasonic nemá nad takýmito prepojenými lokalitami a aplikáciami kontrolu, a preto nie sme zodpovední za postupy týkajúce sa súkromia alebo obsah takýchto prepojených webových lokalít a internetových aplikácií. Ak sa rozhodnete použiť webové lokality alebo aplikácie externých partnerov, Osobné informácie získané prostredníctvom takejto webovej lokality alebo aplikácie externých partnerov budú podliehať politike ochrany súkromia, ktorú uplatňuje príslušný externý partner. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si našli čas a preštudovali si politiky ochrany súkromia, ktoré uplatňujú strany, ktorým poskytnete svoje Osobné informácie.

11. Prvky tretích strán na našich webových stránkach
 

Naše webové stránky taktiež obsahujú prvky, ako napríklad vložená videá poskytnutá tretími stranami prostredníctvom ich poskytovateľov API, na ktoré sa vzťahujú podmienky použitia API. V závislosti na vašej interakcii s týmito prvkami, môžu byť vaše údaje zdieľané s týmito poskytovateľmi. Pre viac informácií ohľadom podmienok používania takých prvkov, navštívte prosím webové stránky príslušného poskytovateľa.
 

A. YouTube
 

Pre prehranie videí na našich stránkach využívame API služby poskytovateľa YouTube. Ďalšie informácie ohľadom služieb a prvkov tejto služby nájdete priamo v Zmluvných podmienkach poskytovateľa YouTube a ohľadom použitia vašich dát priamo v Zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa Google.

12. Súbory cookies

A. Čo sú súbory cookies?
 

Spoločnosť Panasonic a niektorí iní externí poskytovatelia obsahu, reklamy alebo iných funkcií v rámci našich služieb môžu v niektorých častiach našich služieb používať súbory cookies a iné technológie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré dokáže prečítať internetový server domény, ktorá súbor cookie umiestnila na váš pevný disk. Môžeme ich používať na evidovanie vašich volieb a nastavení, na pomoc pri prihlasovaní, poskytovanie cielených reklám a analyzovanie činnosti na webovej lokalite.


Prosím berte na vedomie, že si môžete zmeniť nastavenie Vášho prehliadača, aby Vás upozornil keď sú Vám zasielané cookies. Ak si neželáte dostávať cookies, môžete ich príjem odmietnuť aktiváciou príslušných nastavení vo Vašom prehliadači. Prosím berte na vedomie, že ak odmietnete všetky cookies, niektoré služby Vám nemusia byť prístupné či nemusia riadne pracovať. Záverom dodávame, že už raz odoslané cookies môžete vymazať.
 

B. Ďalšie informácie o súboroch cookies
 

Ďalšie informácie o tom, čo sú súbory cookies, ako ich spoločnosť Panasonic a ostatní externí poskytovatelia používajú, ako aj informácie o tom, ako ich možno deaktivovať, nájdete v našej politike používania súborov cookies.

13. Vaše možnosti (napr. marketingové e-maily a pod.)
 

Naša spoločnosť a ostatné pobočky spoločnosti Panasonic môžu používať vaše Osobné informácie (napríklad vaše kontaktné údaje, ako sú meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo) na odosielanie marketingovej korešpondencie poštou, e-mailom, telefonicky a/alebo prostredníctvom textových (SMS) správ. Ide o oznámenia o produktoch, zariadeniach a iných službách spoločnosti Panasonic v súlade s vašimi voľbami týkajúcimi sa e-mailu a kontaktu vo vašom registračnom centre spoločnosti Panasonic.
 

Keď si kúpite produkty alebo zariadenia spoločnosti Panasonic, skontaktujete sa s našimi zástupcami zákazníckej podpory, vytvoríte si účet alebo profil pre niektorú z našich služieb (ako napríklad Môj Panasonic Účet či eShop účet) alebo sa zaregistrujete na niektorú z našich služieb, môžeme vám ponúknuť možnosť prihlásiť sa na odber (alebo keď to umožňuje platný zákon, odhlásiť sa z odberu) takejto marketingovej korešpondencie.
 

Tretím stranám neposkytujeme Osobné informácie na ich marketingové účely.
 

Vaše Osobné informácie tiež môžeme použiť na prispôsobenie alebo účinnejšie zameranie našich marketingových oznámení, aby sme v maximálnom možnom rozsahu zaistili, že daná marketingová korešpondencia bude mať pre vás zmysel.
 

Ak chcete zrušiť odber marketingovej korešpondencie od spoločnosti Panasonic, aktualizujte svoje voľby týkajúce sa e-mailu a kontaktu v profile na My Panasonic Account alebo kliknite na možnosť „Zrušiť odber“ v marketingovom alebo propagačnom e-maile alebo textovej (SMS) správe, ktorú od nás dostanete.

14. Osobné informácie o deťoch

I. Kto je dieťa?

Spoločnosť Panasonic považuje za dieťa každú osobu mladšiu ako 16 rokov alebo ktorá nedosiahla vek uvedený v platných zákonoch o ochrane údajov.

II. Získavame Osobné údaje od detí?

Bez súhlasu rodiča alebo opatrovníka vedome nezískavame ani sa nesnažíme získavať Osobné informácie od detí alebo o deťoch. Ak Osobné informácie od detí získavame, vždy vynakladáme primerané úsilie, aby sme si overili, či súhlas poskytol alebo povolil rodič alebo opatrovník dieťaťa.

III. Ako postupujeme, keď nám deti poskytnú Osobné informácie?

Ak zistíme, že Osobné informácie, ktoré nám boli poskytnuté, sa týkajú dieťaťa a nemáme súhlas rodiča alebo opatrovníka, vynaložíme primerané úsilie, aby sme:

• Osobné informácie čo najskôr vymazali alebo

• ak vymazanie nie je možné, zaistíme, aby sa takéto Osobné informácie nepoužívali na žiadny účel ani ďalej nesprístupnili externým partnerom.

IV. Otázky rodiča alebo opatrovníka

Ak ste rodič alebo opatrovník a máte otázky týkajúce sa spracovania osobných informácií vášho dieťaťa spoločnosťou Panasonic, skontaktujte sa s nami pomocou údajov uvedených v časti „Kontaktujte nás/Ďalšie informácie“ nižšie.

15. Zmeny v tomto oznámení o ochrane súkromia
 

Panasonic môže toto oznámenie príležitostne meniť. Legenda „naposledy aktualizované“ v spodnej časti tejto stránky uvádza, kedy bola politika naposledy aktualizovaná, a všetky zmeny nadobudnú účinnosť po našom zverejnení revidovaného oznámenia o ochrane súkromia.
 

Ak budú tieto zmeny podstatné, budeme vás o tom informovať a ak to vyžaduje platný zákon, získame váš súhlas. Takéto oznámenie vám poskytneme e-mailom alebo zverejnením oznámenia o zmenách na webovej lokalite spoločnosti Panasonic alebo prostredníctvom príslušných služieb.
 

16. Kontaktujte nás/Ďalšie informácie
 

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa získavania, spracovania alebo používania vašich osobných informácií alebo ak chcete opraviť, zablokovať či uviesť na pravú mieru svoj súhlas s niektorou stránkou tohto oznámenia o ochrane súkromia alebo proti nemu namietať, získať k nemu prístup alebo ho odvolať alebo chcete niektoré zo svojich osobných informácií vymazať, kontaktujte nás:

I. Poštou:

 Panasonic Marketing Europe GmbH – organizačná zložka Slovenská republika, Štúrova 11 Bratislava, 81101 Slovensko

II. E-mailom:

panasonic.praha@eu.panasonic.com

III. Telefonicky:


+421 2 206 22 911

Pondelok – Piatok: 9:00 – 17:00

Pridať produkt
Pridať produkt
Pridať produkt
Pridať produkt
Skontrolovať porovnanie
Skontrolovať porovnanie Minimalizovať